Watercolours XVI

Savon de Paris I. Watercolour by Jan David Lindgren
Savon de Paris II. Watercolour by Jan David Lindgren
Savon de Paris III. Watercolour by Jan David Lindgren
Next – Watercolours XVII

© Jan David Lindgren